Tìm kiếm Blog này

NB Việt Thường trả lời thân hữu ngày 04/10/2009

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009Thân hữu trong nước của NB Việt Thường hỏi về các vấn đề (rất quan trọng): 
1. Tại sao lại nói ĐCS VN là đảng việt gian, tội đồ của dân tộc? 
2. Tình hình VNCH bị lũng đoạn, Nhân dân VN phải nhìn nhận thế nào đối với lực lượng mà NB Việt Thường đề cao, coi trọng là lực lượng chính yếu trong việc giải thể VGCS? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét